RECICLARE

Conceptul de economie circulară spune, foarte concis, că, pentru a se armoniza nevoile de dezvoltare sustenabilă ale omenirii pe termen lung, este necesară optimizarea consumurilor de resurse astfel încât să risipim cât mai puțin și să refolosim cât mai mult. Îmbunătățirea resurselor trebuie să atingă un astfel de prag încât cantitatea de resurse naturale consumate net să nu pună în pericol ritmul lor de refacere naturală, în cantități suficiente pentru generațiile viitoare. Practic, economia circulară presupune eficientizarea resurselor pentru a produce mai multă valoare economică cu aceleași sau cu mai puține resurse.

Cum se obține acest obiectiv? După un proces îndelungat de consultări între țările membre, reprezentanții asociațiilor de producători din Europa și organizațiile non-guvernamentale interesate de promovarea economiei circulare, Comisia Europeană a creionat și aprobat câteva măsuri concrete:

  1. Introducerea unor rate de reciclare obligatorii pentru diferitele categorii de deșeuri. Producătorii care introduc pe piață bunuri din care vor rezulta deșeuri, vor fi obligați să recicleze o parte din acestea, nemaifiind acceptate pentru depozitarea finală;
  2. Introducerea obligativității reproiectării produselor, având 2 obiective:  creșterea proporției materiilor prime provenite din reciclare în totalul materiilor prime utilizate de companii și creșterea gradului de reciclabilitate a produselor la finele ciclului de viață;
  3. Adoptarea de instrumente economice de promovare a reutilizării și stimulare a simbiozei industriale și a produselor mai ecologice;
  4. Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale la minimum 65% până în 2030;
  5. Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor de ambalaje la minimum 70% până în 2030;
  6. Plafonarea ratei de eliminare finală pentru toate categoriile de deșeuri la un maxim de 10% până în 2030, inclusiv prin instrumente fiscale și de coerciție, precum interzicerea depozitării deșeurilor colectate separat și suprataxarea depozitării deșeurilor;
  7. Reducerea cu 50% a deșeurilor alimentare până în 2030;
  8. Introducerea de standarde și obligații minime la utilizatorii de apă cu privire la ratele de reciclare obligatorii, în funcție de sector.

​În 2013 PROINTERMED® a înființat Divizia de Reciclare, care, din surse interne sau externe, a ajuns la o capacitate de producție de materie primă de 5.500 to/an.

Tehnologia modernă folosită asigură înalta calitate a granulelor rezultate din reciclarea polietilenei de joasă densitate. BAUFOLIE® și TATA MOȘU® sunt gamele de produse pentru care se utilizează 100%, respectiv 80% polietilenă reciclată și sunt dovada că se pot realiza produse de cea mai bună calitate utilizând inteligent resursele naturale.

Intră în legătură cu un reprezentant PROINTERMED

Contact

Solicită informaţii